Flytta till Paris

Bra att ha information

Moving from Sweden to Paris (Links)

Informativt:

Leva i Paris

Svenska Institutet

Svenska klubben

Lokaltrafik

Grovsopor

Svenska Ambassaden i Paris

Facebookgrupp Svenskar i Paris

Facebookgrupp Boende i Paris

Facebookgrupp Lost in Frenchlation

PARIS

Tummen mitt i handen:

Svensk elektriker i Paris

Engelskspråkig:

Plumber / Rörmokare

Hemlängtan:

Svenska affären Facebook


Karamell

Svenska kyrkan (Kyrka och Café)


Internetbutik

Innan / under flytt:

Allt du inte vill ha med och ska slänga Rekommenderar Pixall (Stockholm)